Studiefonds voor 6 kinderen beschikbaar gesteld

In 2009 hebben we wederom via ons Studiefonds € 1,720.- beschikbaar hebben gesteld teneinde 6 kinderen in staat te stellen een vervolgopleiding te volgen. Het studiefonds kwam tot stand in 2008 toen wij een paar grote giften ontvingen en het startkapitaal bedroeg toen ruim € 20,000.-