Nieuwe voorzitter

Na het overlijden van pastoor C. v.d. Voort moesten wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een goede persoon als voorzitter was niet gemakkelijk te vinden, maar gelukkig hebben wij ons bestuurslid, de heer E. Jap Tjong bereid gevonden het voorzitterschap te aanvaarden en wel per 13 Januari 2016. Het bestuur bestaat nu uit de…

Read More »

In Memoriam

Helaas is onze voorzitter, pastoor C.v.d.Voort, in 2015, na langdurige ziekte, overleden. Het was een geweldige priester, die veel voor de gemeenschap heeft betekend. Tot zijn emeritaat is hij de laatste jaren in de St. Agathakerk actief geweest. Vooral was hij toen de stimulator om de kerk geheel te restaureren en met succes. Ook is…

Read More »

Twee kinderen geslaagd

Recent –op 4 oktober 2014- kreeg DHI via SHI het bericht uit Uganda dat twee van onze kinderen de studie aan de Makerere universiteit van Kampala met succes hebben afgerond. Samuel Abora studeerde Economie plus IT en is 21 jaar. Hij werd ondersteund door een nederlandse ouder en het Studiefonds van DHI. Nicky Obowa heeft…

Read More »

Adoptie

Een kleine reorganisatie binnen HOPE heeft in 2010 zowel in Uganda als in Europa plaatsgevonden. Onze zwitserse partner SHI heeft de contacten met Uganda van HOPE (duitsland) overgenomen en de jaarlijkse bezoeken aan onze kinderen in Uganda worden nu uitgevoerd door Marika Terreaux, vice president van SHI. Overigens blijft HOPE de contacten met de pleegouders…

Read More »

Studiefonds

Ook in 2010 zijn weer een aantal kinderen- vijf om precies te zijn- financieel ondersteund om hun vervolg-studie mogelijk te maken. Een klein aantal grote giften heeft de oprichting van het fonds enige jaren geleden mogelijk gemaakt. Het fonds beschikt ongeveer over euro 20.000. In 2010 is ruim euro 1000 uitgekeerd; in 2009 was dit…

Read More »