Scholen en Opleiding

Deze pagina is bedoeld om u (als adoptie ouder) informatie te verstrekken hoe het onderwijs in Oeganda is geregeld en welke kosten dit met zich meebrengt.

Scholen in Oeganda

schole5Oeganda heeft een van de beste onderwijsinstellingen en universiteiten van Afrika. Desondanks is er vandaag de dag nog steeds een analfabetisme onder de bevolking van 74% bij mannen en 50% bij vrouwen. Slechts 55% van de kinderen gaat naar school en ongeveer 5 tot 10% maakt de school af en haalt een diploma. Pas na de burgeroorlog in 1986 kwam het onderwijs weer op gang. Het systeem voorziet in een zevenjarige opleiding op de basisschool en een vierjarige opleiding op de middelbare school. Als men verder wil studeren moet eerst een tweejarige schakelopleiding gevolgd worden. Het schooljaar is opgedeeld in trimesters; dit betekent drie onderwijsperiodes per jaar.

Openbare basisscholen zijn er bijna in iedere gemeente; hogere onderwijsinstellingen (meestal privé scholen) vindt men daarentegen voornamelijk in de grote steden. De lesstof is sinds de periode van de Engelse overheersing weinig veranderd. De grootte van de klas varieert enorm: van over de 100 leerlingen in het basisonderwijs tot maximaal 60 leerlingen in het hogere onderwijs. Voor leraren is dit pedagogisch gezien geen goede situatie. Het straffen met een “stokje” is in Oeganda nog heel normaal. Het schooluniform is verplicht en iedere school heeft zijn eigen ontwerp en kleur. De kinderen gaan 5 dagen per week naar school, 8 uur per dag.

Het salaris van de leraren wordt betaald door de staat, mar verbeteringen aan de infrastructuur van de school moeten betaald worden uit eigen zak. Daarom is toestand van de gebouwen ook erg slecht: te weinig leslokalen (lesgeven in de buitenlucht onder een boom is geen abnormale toestand), geen schoolmeubilair en geen lesmateriaal. Al met al geen situatie waardoor de leraren met enthousiasme les willen geven. Veel scholen bestaan nog uit leem en maar langzaamaan wordt het leem vervangen door steen.

Basisschool – 7 jaar

Sinds 1996 is de basisschool, voor de eerste vier kinderen van een gezin gratis. Desondanks heeft een gezin kosten voor de scholing zoals een schooluniform, schoolschriften en potloden/pennen. Een schooluniform van het goedkoopste materiaal kost al acht euro en een paar schoenen rond de vijftien euro. Zeer veel ouders kunnen dit niet opbrengen omdat de meeste gezinnen op het platteland leven en nauwelijks de beschikking hebben over geld. Hun land, wat vee en een paar kippen is net voldoende om te voorzien in de dagelijkse levensbehoefte.

Groep Jongen Meisje
1 € 52 € 48
2 € 52 € 48
3 € 53 € 49
4 € 55 € 53
5 € 58 € 57
6 € 66 € 65
7 € 100 € 100

Kosten voor het basisonderwijs.

Op de basisscholen wordt sinds 2003 een maaltijd aangeboden. De kosten hiervoor zijn 15 euro per jaar. Daarnaast moeten de kinderen iedere maand 4 kilo maïsmeel (ongeveer 3 euro) meenemen naar school. Zij krijgen daarvoor iedere dag een middagmaaltijd, bestaande uit een brij van maïs met bonen.

Middelbare en hogere school

Omdat veel leerlingen van ver komen is er bij het dagonderwijs (de meeste in Oeganda) ook een internaat aanwezig. Daar zijn uiteraard kosten aan verbonden voor de huisvesting en de verzorging. ook dit zijn kosten die veel gezinnen niet kunnen opbrengen. Vaak wordt dan ook een begonnen opleiding weer gestopt. Met name gedurende de droogte, wanneer er niets geoogst wordt, ontbreekt bij de gezinnen het geld om de schoolopleiding te betalen. In de oogsttijd is het schoolbezoek ook niet regelmatig, omdat de kinderen dan op het land moeten helpen met het oogsten.

Het lessenpakket bevat in principe: Engels, rekenen, sport, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst, muziek, kunst, basis economie en boekhouden. Bijna iedere school heeft een voetbal en/of een volleybalteam.

De jaarlijkse schoolkosten zijn bestemd voor: boeken, schooluniform, schoenen, lesmateriaal, examens, renovatie van de school en schoolmaaltijden. (Kinderen die gebruik maken van het internaat hebben daarnaast nog nodig: een matras, een afsluitbare koffer, twee dekens, linnengoed etc).

Kosten voor het middelbaar onderwijs – 4 jaar:
Klas: 8-11
Schoolkosten: € 264.- (per maand € 22.-)
Incl. onderbrening in Internaat: € 480.- (per maand € 40.-)

Kosten voor hogere school – 2 jaar met diploma:
Klas: 12-13
Schoolkosten: € 360.- (per maand € 30.-)
Incl. onderbrenging in internaat: € 600.- (per maand € 50.-)

Beroepsopleiding

De jeugd is in het algemeen zeer geïnteresseerd in het volgen van een vakopleiding. Op de staatsscholen , waarvoor betaald moet worden, kunnen ze in drie jaar in projectgebieden een opleiding volgen tot loodgieter, timmerman, kleermaker of kantoormedewerker. Omdat het aantal plaatsen gelimiteerd is blijft het grootste deel van de jeugd zonder opleiding en is aangewezen op de arbeid op het platte land of hapsnap klusjes. Privé beroepsopleidingen zijn er alleen in de grotere steden en zijn zeer duur.

3 jarige beroepsopleiding
Timmerman € 240.-
Metselaar € 240.-
Kleermaker € 240.-
Computer cursus (voor kantoormedewerker € 240.-

Schoolkosten per jaar voor beroepsopleiding

Gehandicapte kinderen

Gehandicapte kinderen (voornamelijk vanwege polio) zijn er nauwelijks te vinden op de scholen in Oeganda. Maar weinig gehandicapte kinderen hebben het geluk om terecht te kunnen op een dure school voor gehandicapten. Het volgen van onderwijs op een doofstommen school kost bijvoorbeeld 250 tot 300 euro per jaar. daarbij komen nog de kosten voor een persoonlijke begeleider en de standaard kosten voor een school (uniform etc). Ouders van gehandicapte kinderen hebben bovendien de mening dat de kinderen sowieso geen toekomst hebben, omdat normale kinderen al bijna geen kans hebben.