Achtergrond

uga-cin2De Afrikaanse familieband, tot nu toe de sociale verzekering in Oeganda, dreigt te verbreken. Burgeroorlogen en AIDS hebben 2 miljoen weeskinderen achtergelaten. Intussen moet een derde van de families extra wezen opnemen in hun hutten. Dit betekent dat waar normaal 6 tot 8 mensen in een leefden er nu vaak tweemaal zoveel leven. Het zorgen voor eten, opleiding en gezondheid, vroeger een familie taak, is niet meer mogelijk. Kortom de sociale verzekering “Familie”staat op instorten.

Oeganda behoort, ondanks behoorlijke resultaten door de ontwikkelingshulp in de laatste 15 jaar, altijd nog tot een van de armste landen van het continent. Het leven op het platte land is nog steeds een opgave van overleven.

Het hoofdprobleem is momenteel de ecologie: de tijden van droogte worden steeds langer en de regenval steeds heftiger. Dit betekent dat het land uitdroogt en bij regenval zo hard is, dat het geen water meer opneemt. De voedzame bodem wordt grotendeels weggespoeld en erosie is het gevolg. Hierdoor neemt de oogst van jaar tot jaar af, ondanks grote inspanningen van de bevolking.

Een ander probleem is de scholing van de kinderen. Alhoewel sinds 1996 schoolgeld is afgeschaft, is het volgen van een opleiding op school niet gratis. Een (verplicht) schooluniform van het goedkoopste materiaal kost nog altijd 8 euro, net zoals een paar schoenen. Daarbij komen nog de schoolartikelen zoals schriften en potloden/pennen.

Veel ouders kunnen dit niet betalen, omdat de mensen van het platteland geen geld ter beschikking hebben (alleen natuurlijke goederen). Een goede opleiding, wat zou moeten leiden tot een vermindering van de armoede, wordt door deze situatie verhinderd: een neerwaartse vicieuze cirkel.

Projectgebied KUMI-district

uga-cin7Het KUMI-district ligt in het oosten van Oeganda in een savanne gebied. De mensen, die vroeger leefden van de veeteelt, moeten vandaag de dag proberen te leven van landbouw. Hun dagelijkse probleem is een fatsoenlijke warme maaltijd te bereiden: is de oogst goed dan lukt dit, anders zijn ze genoodzaakt te leven van kruiden wat meestal een equivalent is voor een lege maag. Vooral voor de grootouders (de ouders zijn meestal overleden aan AIDS) is dit een zware opgave, omdat zij fysiek vaak al zijn versleten.

DHI project partner

Children in Need (CIN), de partner organisatie van DHI, ondersteunt met een kinderadoptie programma behoeftige kinderen met hun familie, die zonder hulp nauwelijks een kans tot overleven hebben.

In de de hoofdstad van het district Kumi, in het oosten van het land, heeft CIN zijn standplaats. Van hieruit wordt het HOPE kinderadoptie project centraal geleid met momenteel 210 behoeftige kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar, ondersteund door adoptieouders uit 7 verschillende Europese landen. alle kinderen leven bij hun familie. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt een kind opgenomen in het HOPE kinderdorp met het doel om het kind zo snel mogelijk bij een andere familie onder te brengen. Mevrouw Betty Akello, sociaalwerkster en leidster heeft de hulp van 5 medewerkers: vier sociaalwerkers en een assistente.

Omdat het merendeel van de HOPE-adoptie kinderen in verschillende regionen leven, heeft CIN een ander kantoor in de plaats Ongino, ongeveer 7 kilometer van Kumi verwijdert. Hier zijn twee sociaalwerksters voor de kinderen in de buurt van hun standplaats beschikbaar. Hier is ook een voedingsprogramma voor ondervoede kinderen en zwangere vrouwen.

Een sociaalwerkster draagt zorg voor de HOPE-adoptie kinderen die de middelbare school en hoger bezoeken. Zij doet dit vanuit Kumi. Ook begeleidt zij de kinderen tijdens hun beroepsopleiding.

uga-cin3 uga-cin4 uga-cin6

Een keer per week is er een vergadering met alle sociaalwerksters om de situatie van de kinderen te bespreken. Gezamenlijk worden oplossingen gezocht voor de problemen, maar ook nieuwe ideeën uitgewerkt voor verdere uitvoering.

CIN is een lokale organisatie, in Oeganda geregistreerd, en heeft een bestuur, bestaande uit negen bestuursleden.

Wilt u ook adoptie-ouder worden ga naar de algemene informatie voor adoptie.