Richtlijnen

Richtlijnen voor adoptie

U kunt een bijdrage schenken voor het kinderdorp, of een of meer kinderen ‘adopteren’. Voor het adopteren gelden enkele richtlijnen. Leest u deze op uw gemak door.

Algemeen

Het adopteren van een kind uit Oeganda of India is natuurlijk geheel vrijblijvend. Toch zijn er enkele huisregels binnen de HOPE organisatie, die wij graag onder uw aandacht brengen.

Aanvraag voor adoptie

Heeft u belangstelling om een kind te adopteren dan kunt u zich wenden tot het volgende adres:

Secretariaat:
Hans J.G. Walenkamp
Merellaan 14
2172 JT Sassenheim
Tel.: 0252-210864
Email: hwalenkamp@hetnet.nl
Stichting Dutch HOPE International
IBAN: NL66 INGB 0665 6609 44
IBAN: NL59 INGB 0007 5281 95
KvK Leiden 41169873

Aanvang van de adoptie

Zodra uw aanvraag voor een adoptiekind is ontvangen door het invullen van het aanmeldingsformulier, (uiteraard kunt u ook telefonisch of schriftelijk uw adoptie aanvragen) krijgt u een informatiemap thuis gestuurd met daarin alle informatie over uw adoptiekind. Zodra DHI uw eerste bijdrage heeft ontvangen krijgt u een bevestiging van het aangaan van een adoptie. Zodra u de bevestiging ontvangen heeft start de adoptie. In principe krijgt ieder adoptieouder een adoptiekind. Indien er hoge kosten aan kind verbonden zijn (vnl schoolkosten voor hogere schoolopleiding) bestaat er de mogelijkheid dat een kind aan twee ouders wordt toegewezen.

Gedurende de adoptie periode

Een DHI adoptiekind wordt ondersteund totdat het op eigen benen kan staan en zichzelf kan behelpen. Gemiddeld genomen is dit moment bereikt wanneer het kind zijn of haar beroepsopleiding voltooid heeft.

Jaarverslag

Ieder jaar ontvangt u van ons een jaarverslag over het wel en wee van uw adoptiekind met actuele foto’s; meestal zal dit in het voorjaar zijn. In voorkomend geval zal er ook een tussentijds verslag uitgegeven worden.

Adoptie bijdrage

De DHI adoptie bijdrage is momenteel € 20 per maand tot aan de afsluiting van de basisopleiding (groep 7). Voor het kind dat naar een hogere school gaat of een beroepsopleiding gaat volgen gelden andere bedragen. Gaarne verwijzen wij u naar de informatie pagina over scholen en opleidingen. Wij zullen aan u doorgeven als uw kind een van deze opleidingen volgt / gaat volgen.

Het bedrag van € 20 wordt als volgt besteed:

€ 14 t.b.v. het adoptie kind: eten – € 7; kleding – € 1,50; school – € 3,50 en medische kosten en hygiëne – € 2.
€ 3 t.b.v. de projekt partner: algehele verzorging – € 2 en organisatiekosten € 1.
€ 3 t.b.v. organisatiekosten DHI

Wij willen u erop wijzen dat het geld niet alleen voor één adoptie kind bestemd is, maar ook besteed kan worden voor het algemeen nut. Hieronder vallen onder andere kleine uitgaven t.b.v. ondersteuning van de bij het kind behorende familie.

Uiteraard kunt u ook doneren (niet aan een adoptiekind gebonden). Vermeld u wel op uw storting dat het een algemene donatie betreft.

Betalingen kunnen gedaan worden op IBAN: NL66 INGB 0665 6609 44 of IBAN: NL59 INGB 0007 5281 95 t.n.v. Dutch Hope International.

Ondersteuning van familieleden

Met de huidige bijdrage is het niet mogelijk om ook familieleden te ondersteunen. Maar uiteraard kunt u ons wel helpen met een extra donatie.

Opzeggen van een adoptie

Een adoptie bij HOPE kan ieder moment zonder opgaaf van redenen beëindigd worden. DHI verzoekt u alleen dit zo snel mogelijk schriftelijk mee te delen (indien mogelijk liefst per e-mail).

Beëindiging van een adoptie

Wanneer DHI gedurende drie maanden achtereen, zonder opgave van redeneren, geen bijdrage voor een adoptie kind heeft ontvangen zal het kind automatisch aan een ander worden toegewezen. Dit om de steun voor het kind te kunnen garanderen.