DHI richtlijnen

Hieronder de DHI richtlijnen voor het werken in derde wereld landen

 • De organisatie zal slechts op aanvraag “de armsten onder de armen” steun verlenen en ze daarbij helpen een oplossing te vinden voor hun problemen.
   
 • De ontwikkeling op zich moet van de mensen zelf uitgaan, door hen gewenst en door hen gedragen worden.
   
 • Eigen capaciteiten en mogelijkheden tot zelfhulp en “hulp aan naasten” moeten daarbij tegelijkertijd worden aangemoedigd.
   
 • Bij alle hulpverlening dienen mensen, hun culturele waarden en religieuze opvattingen te worden gerespecteerd en waar mogelijk bevorderd.
   
 • De project partner in het betreffende ontwikkelingsland dient zo mogelijk een eigen aandeel in de voorgenomen activiteiten in te brengen (bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een stuk land en/of lokale arbeidskrachten).
   
 • In principe dient bij iedere steunverlening een overzienbare tijdslimiet te worden aangegeven.
   
 • De toe te passen technologie dient van het begin af aan te zijn aangepast aan de lokale mogelijkheden tot bediening en onderhoud daarvan.
   
 • Alle administratieve kosten dienen zo laag mogelijk te worden gehouden.