ANBI

De stichting is een door de belastingdienst erkende ANBI instelling. Derhalve zijn giften aan de DHI aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hieronder een overzicht van de noodzakelijke gegevens voor de ANBI:

 • Naam stichting:
  Stichting Dutch Hope International
 • RSIN of fiscaal nummer:
  8057.26.792
 • Contactgegevens:
  H.J.G. Walenkamp (secretaris)
  Merellaan 14
  2172 JT Sassenheim
  T. 0252-210864
  E. hwalenkamp [at] hetnet.nl
 • Bestuurssamenstelling:
  – C.J. van der Voort (voorzitter)
  – H.J.G. Walenkamp (secretaris)
  – L.G.M. Rupert (penningmeester)
  – E.Ph.Jap Jong (lid)
  – J.A. van den Engh (lid)
 • Beleidsplan:
  In samenwerking met onze zusterorganisatie Swiss HOPE International (SHI) ondersteunt onze stichting kinderen in Uganda (Afrika) uit onvolledige gezinnen, die vooral financiële steun behoeven voor levensonderhoud, scholing van Lagere school tot eventueel Middelbaar of Hoger onderwijs bij gebleken geschiktheid.
  Via presentaties voor kleine groepen mensen, trachten wij de financiële middelen te verkrijgen om ons doel te bereiken: kinderen in Uganda die het nodig hebben financieel te ondersteunen.
 • Beloningsbeleid:
  Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden geheel belangeloos en gratis; er worden zelfs geen reisvergoedingen gedeclareerd.
 • Doelstelling:
  Het in samenwerking met onze zusterorganisatie SHI kinderen in Uganda te ondersteunen uit onvolledige gezinnen, die humanitaire hulp behoeven.
 • Uitgeoefende activiteiten:
  Het bestuur vergadert minimaal driemaal per jaar en heeft regelmatig contact met SHI.
  SHI heeft een contract met Children in Need (CIN) in Uganda die het dagelijks management uitoefent en enige maatschappelijke werksters in dienst heeft.
  De adoptieouders krijgen jaarlijks schriftelijk bericht over de voortgang van hun kind, compleet met recente foto van het betreffende kind.
  Ook dit jaar zijn weer enige presentaties door ons gegeven.
 • Financiële verantwoording:
  Hieronder download van de balans, resultatenrekening en verantwoording over 2015 en 2016.
 • DHI_2015_2016

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting.