Projecten

startp6Child adoptie programma

Weeskinderen in Oeganda

DHI bemiddeld sedert jaren bij het vinden van adoptie-ouders voor weeskinderen in Oeganda om op deze wijze weeskinderen een kans te geven op een betere toekomst.

Via DHI steunen gezinnen kinderen in Oeganda. Deze hulp biedt de betreffende kinderen de mogelijkheid te overleven. Momenteel worden via het “adoptieprogramma” 210 kinderen ondersteund.

Voor minimaal 20 € per maand kan een weeskind in leven worden gehouden, krijgt het dagelijks te eten, kan het naar school, krijgt het een schooluniform en kleding, onderdak en indien nodig medische verzorging.

Child 11Helpt u mee?

Als u besluit om een kind in nood te helpen, verandert dat leven van een kind voor altijd.
Steun een kind in Oeganda voor € 20 per maand en meld u aan!!

Derde-wereld vrouwen krijgen kansen

“GEEF ONS DE KANSEN OM ‘T ZELF TE DOEN”

Vrouwe8Deze uitspraak van weduwen in Oost-Oeganda geeft precies aan waar dit project om draait. Het doel is het verstrekken van micro-kredieten: het ondersteunen van vrouwen met/zonder kinderen van de Teso-stam in Oost-Oeganda die weduwe geworden zijn. Vooral vrouwen die na het overlijden van de echtgenoot niet “geërfd” willen of kunnen worden door de schoonfamilie. Redenen voor deze vrouwen om op zoek te gaan naar activiteiten om eigen inkomsten te genereren. Mede omdat er in Oeganda geen weduwepensioen bestaat.

Investeren in vrouwen betekent verandering!

Individuele Bedrijven

Het eerste doel van het project is: een zelfvoorzienend bestaan voor vrouwen die niet (meer) geërfd willen worden. Het verschaffen van startgeld voor een eigen bedrijf, een lening die terug betaald moet worden aan de centrale pot, staat vanaf het begin centraal.

Vrouwe9Het tweede doel is: training zoals vakopleidingen, kredietbeheer en financieel management. Daarnaast voorlichting op het gebied van gezondheid, voeding en geboortebeperking.

Soorten bedrijfjes

Een fiets (100 euro), een geit (30 euro) maar ook zaaigoed (50 euro) voor het eigen stukje grond kan dienen als startkapitaal. De meeste vrouwen werken aan huis. Sommigen beginnen een winkeltje in non-food spullen zoals zeep en huisraad, anderen beginnen een kippenfokkerij.

De projecten worden gefinancierd door donaties en zijn meestal succesvol, ook op langere termijn. Want als de vrouwen door economische omstandigheden later weer in problemen komen, blijken ze de kennis en vaardigheden verworven te hebben om zich zelf te helpen en hun kinderen een hoopvolle toekomst te geven.