Over Ons

Doelstelling

De Stichting Dutch Hope International (DHI) is een humanitaire ontwikkelingsorganisatie, die zich inzet voor het kind in nood – momenteel in Oeganda – door middel van projecthulp en adoptie. In alle activiteiten van de organisatie staat het belang van de kinderen centraal.

Projecthulp

DHI stimuleert de ontwikkeling van de dorpsgemeenschap om de traditionele structuur van het gezin zoveel mogelijk te behouden. DHI biedt onder andere basishulp aan dorpsscholen, plaatselijke klinieken en elementaire landbouw activiteiten, die dergelijke structuren bevorderen.

DHI steunt vooral weduwen om hen de mogelijkheid te beiden hun kleinkinderen te verzorgen.

Sponsoring of “financiële adoptie”

Ondersteuning met een langdurige financiële hulp die gericht is op de verzorging en opleiding van een kind of een groep kinderen. Het doel is vooral om hen op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan.

Stichting gegevens

Statutaire naam: Stichting Dutch HOPE International – internationale humanitaire ontwikkelingsorganisatie
Aandachtsgebied: projecthulp en adoptie
Opgericht: 1996
Actief in: Oeganda
Internationaal netwerk: HOPE en Swiss HOPE international (SHI)
KvK Rijnland 411 698 873

De stichting is een door de belastingdienst erkende ANBI instelling. Derhalve zijn giften aan de DHI aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Stichting Team:

Voorzitter: E. Jap Tjong
Secretaris: H. Walenkamp
Penningmeester: R. Rupert

DHI, HOPE en SHI (Swiss Hope International) werken uitsluitend met vrijwilligers

Naast de, op vrijwillige basis, actieve besturen in Nederland, Duitsland en Zwitserland werken momenteel meer dan 20 enthousiaste en positief ingestelde vrijwilligers. Zij krijgen hiervoor geen vergoeding, maar dragen allemaal op deze manier een steentje bij om de doelstelling van de stichting te bereiken.

Als “ambassadeurs” vervullen de vrijwilligers in hun directe omgeving een zeer belangrijke taak. Zij promoten het werk van onze organisaties door bezoek aan scholen en bedrijven, het organiseren van inzamelingsacties via muziek- of zangavonden en verkoop van zelfgemaakte artikelen.