Nieuwe voorzitter

Na het overlijden van pastoor C. v.d. Voort moesten wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een goede persoon als voorzitter was niet gemakkelijk te vinden, maar gelukkig hebben wij ons bestuurslid, de heer E. Jap Tjong bereid gevonden het voorzitterschap te aanvaarden en wel per 13 Januari 2016. Het bestuur bestaat nu uit de…

Read More »

In Memoriam

Helaas is onze voorzitter, pastoor C.v.d.Voort, in 2015, na langdurige ziekte, overleden. Het was een geweldige priester, die veel voor de gemeenschap heeft betekend. Tot zijn emeritaat is hij de laatste jaren in de St. Agathakerk actief geweest. Vooral was hij toen de stimulator om de kerk geheel te restaureren en met succes. Ook is…

Read More »