In Memoriam

Helaas is onze voorzitter, pastoor C.v.d.Voort, in 2015, na langdurige ziekte, overleden. Het was een geweldige priester, die veel voor de gemeenschap heeft betekend.
Tot zijn emeritaat is hij de laatste jaren in de St. Agathakerk actief geweest. Vooral was hij toen de stimulator om de kerk geheel te restaureren en met succes.
Ook is hij vele jaren aalmoezenier bij de Koninklijke landmacht geweest, en niet alleen in Nederland maar ook in het Midden Oosten.
De kinderen van Dutch Hope had hij hoog staan, gedurende zijn pensioen was hij eigenlijk altijd bezig.hij heeft veel vervangende missen gedaan en assisteerde vele pastoors en andere priesters waar mogelijk.

Wij van DHI zullen hem zeer missen.