Studiefonds voor 6 kinderen beschikbaar gesteld

In 2009 hebben we wederom via ons Studiefonds € 1,720.- beschikbaar hebben gesteld teneinde 6 kinderen in staat te stellen een vervolgopleiding te volgen. Het studiefonds kwam tot stand in 2008 toen wij een paar grote giften ontvingen en het startkapitaal bedroeg toen ruim € 20,000.-

Read More »

Mevr. Marika Terreaux bezoekt Uganda

Mevrouw Marika Terreaux van onze zwitserse zusterorganisatie (SHI) heeft ook dit jaar Uganda en dus onze adoptiekinderen bezocht. Zij is 24 september vertrokken en komt begin november weer terug. We hopen later wat meer informatie van haar bezoek te kunnen plaatsen.

Read More »