Bezoek Oeganda

Marika Terreaux heeft van eind september tot eind oktober wederom onze adoptiekinderen in Uganda bezocht. Zij heeft alle kinderen bezocht, gezien en gefotografeerd en de informatie voor de jaarlijkse rapportage samengesteld. Het gaat de kinderen goed en als je ze bekijkt ziet het ene kind er nog welvarender uit dan het andere.

Read More »

Overleg tussen HOPE organisaties

Het was de eerste keer dat DHI, HOPE en SHI gezamelijk vergaderden. SHI bestaat nog paar een paar jaar en voor ons als DHI was het een zeer aangename eerste kennismaking. De vergadering vond plaats op zaterdag 21 en een deel van zondag 22 november, in Sassenholz waar Jack en Gundula van den Engh wonen…

Read More »

Studiefonds voor 6 kinderen beschikbaar gesteld

In 2009 hebben we wederom via ons Studiefonds € 1,720.- beschikbaar hebben gesteld teneinde 6 kinderen in staat te stellen een vervolgopleiding te volgen. Het studiefonds kwam tot stand in 2008 toen wij een paar grote giften ontvingen en het startkapitaal bedroeg toen ruim € 20,000.-

Read More »

Mevr. Marika Terreaux bezoekt Uganda

Mevrouw Marika Terreaux van onze zwitserse zusterorganisatie (SHI) heeft ook dit jaar Uganda en dus onze adoptiekinderen bezocht. Zij is 24 september vertrokken en komt begin november weer terug. We hopen later wat meer informatie van haar bezoek te kunnen plaatsen.

Read More »